deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Zamojskie Środowisko Plastyczne

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska jest miejscem, które w naturalny sposób skupia wokół siebie artystów plastyków żyjących i działających na terenie Zamościa i Zamojszczyzny. Dla określenia tego grona przyjęła się nazwa "Zamojskie środowisko plastyczne" .Składa się ono z około 50 - mniej lub bardziej zaangażowanych twórczo osób. Różni je wiek, uczelnie, doświadczenie, zainteresowania. Natomiast łączy środowisko, w którym przyszło im żyć i na swój sposób realizować artystyczne plany.

Zamojskie BWA, w miarę swoich możliwości, służy pomocą w rozwijaniu tych aspiracji. Organizuje indywidualne wystawy oraz stara się promować na zewnątrz twórczość zamojskich plastyków. Jednym z kroków zmierzających w tym celu jest udostępnienie zainteresowanym osobom ze środowiska, miejsca na stronie internetowej BWA - Galerii Zamojskiej.Artyści plastycy