deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Konkurs plastyczny – Zamość 2014. MOJE MIAST DZIEDZICTWEM KULTURY


Konkurs plastyczny – Zamość 2014. MOJE MIAST DZIEDZICTWEM KULTURY
data publikacji: 2014-02-20

MOJE   MIASTO   DZIEDZICTWEM   KULTURY

K o n k u r s   p l a s t y c z n y – Zamość 2014

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość

Ideą konkursu jest promowanie miasta Zamościa, które znalazło swoje zasłużone miejsce

na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Konkurs został włączony w obchody Eurpejskich  Dni Dziedzictwa 2014,  odbywające się pod hasłem przewodnim - „Dziedzictwo – źródło tożsamości”, które uzyskało akceptację Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego.

W bieżącej edycji konkursu sugerujemy nawiązać do tegorocznego hasła Europejskich Dni Dziedzictwa.

Temat ten ma charakter niezwykle uniwersalny, dzięki czemu może być interpretowany i powiązany  z wieloma aspektami, które czerpią z naszej wspólnej przeszłości, poczucia przynależności  i związku z historią, językiem, tradycją, czy rodziną

Do udziału w konkursie zapraszamy młodych mieszkańców Zamościa i regionu.

Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji.

ORGANIZATORZY:

*  Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Zamościu

*  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria  Zamojska

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowań historią, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamościa -  miasta wpisanego na Listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

2. Kreowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.

3. Wychowanie przez sztukę.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół, którzy nadesłali swoje prace spełniające poniższe kryteria:

    maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek i formy przestrzenne. Format prac nie może przekroczyć wymiarów 50x70 cm,

    prosimy nie oprawiać prac w passe -partout.

2. Do prac należy dołączyć „kartę uczestnictwa”.

    Dołączenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

3. Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony  pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i  podpisem nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

4.Termin składania prac upływa 30.06.2014. r. (prace dostarczone po terminie nie będą brały udział w konkursie).

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

6. Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

     Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska,  ul.Staszica 27,   22-400 Zamość tel. 84/ 638-57-82,   tel./fax  84/ 639-26-88

     www.bwazamosc.pl.         
e-mail: biuro@bwazamosc.pl

NAGRODY:

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach konkursowych pod względem wartości artystycznych, inwencji twórczej, bogactwa zawartych treści oraz wrażliwości autora.

2. Najciekawsze  prace plastyczne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

    Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

    Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu br. w Biurze Wystaw Artystycznych -Galerii Zamojskiej w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2014.

3. Prace zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentowania na wystawach  i reprodukowania  w celach popularyzatorskich.

ORGANIZATORZY


  

Pliki do pobrania

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności