deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Moje Miasto Dziedzictwem Kultury ” Zamość 2016


Moje Miasto Dziedzictwem Kultury ” Zamość 2016
data publikacji: 2016-04-04

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość

Ideą konkursu jest promowanie miasta Zamościa, które znalazło swoje zasłużone miejsce na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Konkurs został włączony w obchody Eurpejskich  Dni Dziedzictwa 2016. W bieżącej edycji konkursu sugerujemy nawiązać do tegorocznego hasła.

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego hasło przewodnie 24. edycji EDD w Polsce brzmi: „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią - świątynie, arcydzieła, pomniki”. Takie sformułowanie tematu ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że wiele zabytków jest nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i historią.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodych mieszkańców Zamościa i regionu.

Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji. 

ORGANIZATORZY:

*  Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Zamościu

*  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria  Zamojska 

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowań historią, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamościa -  

    miasta wpisanego na Listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

2. Kreowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.

3. Wychowanie przez sztukę.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół, którzy nadesłali swoje prace

    spełniające poniższe kryteria:

    maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek i formy przestrzenne. Format prac nie może przekroczyć wymiarów 50x70 cm,

    prosimy nie oprawiać prac w passe -partout.

2. Do prac należy dołączyć „kartę uczestnictwa”.

    Dołączenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

3. Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony  

    pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i  podpisem nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

4.Termin składania prac upływa 30.06.2016. r. (prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie).

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

6. Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

NAGRODY:

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach konkursowych pod względem wartości artystycznych, inwencji twórczej, bogactwa zawartych treści oraz wrażliwości autora.

2. Najciekawsze  prace plastyczne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

    Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

    Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu br. w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2016.

3. Prace zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentowania na wystawach  i reprodukowania  w celach popularyzatorskich.

 

   

 


  

Pliki do pobrania

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności