deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Moje Miasto Dziedzictwem Kultury - Konkurs plastyczny – Zamość 2019


Moje Miasto Dziedzictwem Kultury - Konkurs plastyczny – Zamość 2019
data publikacji: 2019-04-29

BWA Galeria zamojska zaprasza na uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego p.n.

"Moje Miasto Dziedzictwem Kultury 2019",

dnia 18 października o godz.14.00

BWA Galeria Zamojska pielęgnuje ideę konkursu
 na pamiątkę wpisu renesansowego miasta Zamościa na światową listę zabytków UNESCO w 1992r.

Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży piękna renesansowej zabudowy naszego miasta.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Andrzeja Wnuka-Prezydenta Miasta Zamościa.

Zapraszamy i gratulujemy nagrodzonym.

Protokół konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

„Moje miasto dziedzictwem kultury” Zamość  2019

 

Jury w składzie:

Jerzy Tyburski-art.plastyk,Robert Gomułka - art.plastyk, Stanisław Pasieczny- art.plastyk

stwierdza, że na tegoroczny konkurs napłynęły 192 prace ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, domów kultury, ośrodków szkolno-wychowawczych Zamościa      oraz ze Szkoły Podstawowej w Bardejovie na Słowacji:

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu (nauczyciel - Iwona Zawiślak)

- Szkoły Podstawowej nr 3 w Zamościu (Ewa Martyniuk, Elżbieta Ciszewska, Marta Taras-Dziuba, K.Kopciowska)

- Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu (Anna Sawiniec-Szczech)

- Szkoły Podstawowej nr 8 w Zamościu (Agnieszka Frykowska, Magdalena Cieplechowicz-Buczak)

- Szkoły Podstawowej nr 10 w Zamościu (Anna Serafin)

- I Społecznej Szkoły Postawowej w Zamościu (Mieczysław Gradziuk)

- Szkoły Podstawowej w Wysokiem (Magdalena Cieplechowicz-Buczak)

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu (Kinga Nowicka, Anna Sokół) 

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu (Aneta Słupczyńska)

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowczego w Zamościu (Ewa Kasprzyk,Elżbieta M.Margol)

- Osiedlowego Domu Kultury „Okrąglak”w Zamościu (Maria Śliczniak)

- Stowarzyszenia „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu (Maria Śliczniak)

- Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu (Małgorzata Magryta,Wioletta Brzozowska,M.Cieplechowicz-Buczak

- Warsztatu Terapii Zajęciowej przy par.Św.M.Archanioła w Zamościu (Mirosław Juszczak)

- ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja (Helena Tomeckova, Jan Soltes, Martin Jesensky)

Z uwagi na walory artystyczne jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

I nagroda  - Anna Jabłońska lat 12  Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w Zamościu

II nagroda  - Izabela Zych  kl.V  Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

II nagroda -  Jessica Buczak  lat 15  Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu        

II nagroda -  Alżbeta Kovalcinova  lat 13 ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja

III nagroda - Stella Jackowniak  lat 15 Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

III nagroda - Julia Krukowska  lat 7 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu

III nagroda - Dorota Szewczuk  kl.II  Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu   

III nagroda - Petra Svecova lat 11 ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja

wyróżnienia

Natalia Tuardżikova  lat 8 ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja

Michaela Volkova  lat 13 ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja

Eliska Matejova  lat 15 ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja

Julia Żuk  kl.VII  Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu

Filip Żuk  kl.IV Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu

Aleksandra Kuter  kl.II  Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu  

Wiktoria Pomazanka  lat 10 Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

Łucja Pintwala  lat 7  I Społeczna Szkoła Podstawowa w Zamościu 

Bartłomiej Drączkowski  kl. VII  Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu

Kornelia Typek  kl.IV Szkoła Podstawowa

Judyta Kuduk  lat 13  Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu

Paulina Bogiel  kl VI  Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

Martyna Nowaczek  kl.VIII  Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

Karolina Zięba  lat 15  Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu

Grzegorz Kasperczyk  Gimnazjum.Specjalny Ośrodek Szk.-Wych.w Zamościu

Katarzyna Kucharska  Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu

Patrycja Sarzyńska  kl. I  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu

Iga Lal  kl.I. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu

Justyna Rzemieniuk  Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu

 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość

Ideą konkursu jest promowanie miasta Zamościa, które znalazło swoje zasłużone miejsce na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

 

Zamość z renesansową architekturą i urokliwymi zakątkami starego miasta oraz związane z nim wydarzenia historyczne będą inspiracją dla uczestników i motywem przewodnim konkursu.

 

Do udziału w konkursie zapraszamy młodych mieszkańców Zamościa i regionu.

Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji. 

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria  Zamojska 

 

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowań historią, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamościa -  

    miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

2. Kreowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.

3. Wychowanie przez sztukę.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół, którzy nadesłali swoje prace

    spełniające poniższe kryteria:

    maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek

    i formy przestrzenne. Format prac nie może przekroczyć wymiarów 50x70 cm.

    Prosimy nie oprawiać prac w passe -partoute.

 

2. Do prac należy dołączyć „kartę uczestnictwa”.

    Dołączenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

 

3. Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony  

    pieczęcią szkoły/placówki wychowawczej i podpisem nauczyciela/instruktora.

 

4.Termin składania prac upływa 30.06.2019. r.

 

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

 

6. Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

     Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska,  ul. Staszica 27,   22-400 Zamość

     tel. 84/ 638-57-82,   tel./fax  84/ 639-26-88

     www.bwazamosc.pl;    e-mail: biuro@bwazamosc.pl

NAGRODY:

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach konkursowych

pod względem wartości artystycznych, inwencji twórczej, bogactwa zawartych treści oraz wrażliwości  autora.

 

2.  Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Najciekawsze  prace będą   

prezentowane na wystawie pokonkursowej. Otwarcie wystawy odbędzie się we wrześniu/październiku br.w Biurze Wystaw Artystycznych -  Galerii Zamojskiej.

3. Prace nagrodzone  przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają  sobie prawo                 do ich prezentowania na wystawach i reprodukowania w celach popularyzatorskich.                                          Pozostałe prace po zakończonej wystawie będą zwracane ich autorom.

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679), z dn.27.04.2016 r.                                                                                                        BWA-Galeria Zamojska  informuje że, dane osobowe uczestników konkursu oraz dane osobowe  nauczycieli/instruktorów przetwarzane będą                        w celu przeprowadzenia konkursu i organizacji wystawy pokonkursowej na podstawie w/w Rozporządzenia - art. 6 ust. 1  lit. f – prawnie uzasadnionego interesu organizatora

ORGANIZATORZY

                                                                                                                                


  

Pliki do pobrania

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności