deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Zimowy Przegląd Plastyki Zamojskiej


Zimowy Przegląd Plastyki Zamojskiej
data publikacji: 2008-01-10 Zamość - miasto idealne,ukształtowane w duchu renesansowej harmonii i wielokulturowości zawsze stanowiło inspirację dla ludzi sztuki, którzy znajdowali tu natchnienie oraz sprzyjającą, twórczą atmosferę.

Właśnie w Zamościu powstało jedno z najstarszych Liceów Sztuk Plastycznych w Polsce, upowszechniające w swoich różnorodnych edukacyjnych działaniach kulturę plastyczną w naszym regionie oraz poza jego granicami.

Nauczyciele przedmiotów artystycznych Liceum Plastycznego stworzyli zalążek tak zwanego Zamojskiego Środowiska Plastycznego. W miarę upływu czasu przybywało artystów - a mury szkoły opuszczały kolejne rzesze absolwentów. Część osób kontynuowała naukę w wyższych uczelniach artystycznych, niektórzy wracali do swojego miasta. Z każdym rokiem środowisko zyskiwało nowych członków, którzy podejmowali pracę w instytucjach kultury oraz szkołach, dzieląc sie swoją wiedzą i wrażliwością.

Obecnie Zamojskie Środowisko Plastyczne liczy juz kilkadziesiąt osób.

Swoją twórczość zamojscy artyści mogą prezentować na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Umożliwia to działająca już 40 lat instytucja wystawiennicza,która od roku 2000 nosi nazwę Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska.

Z jej inicjatywy odbywa sie aktuala prezentacja twórczości środowiska pod hasłem "Zimowy Przegląd Plastyki Zamojskiej ".

Jest to już druga edycja tego ważnego dla miasta i regionu wydarzenia. Wspierając każdą znaczącą inicjatywę artystyczną, która przyczynia się do integracji środowisk twórczych i pobudza ich kulturotwórczą aktywność, z radością objąłem patronat nad tym przedsięwzięciem.

Jestem przekonany i głęboko wierzę, że obecność i działalność artystów plastyków w Zamościu stanowi niezwykle cenny i ważny wkład w rozwój życia kulturalnego miasta i regionu.
Prezydent Zamościa Marcin Zamoyski  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności