deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Letni Przegląd Plastyki Zamojskiej


Letni Przegląd Plastyki Zamojskiej
data publikacji: 2012-06-25

Miasto i jego twórcy. 45 lat zamojskiego Biura Wystaw Artystycznych

Zamość należy to tej nielicznej grupy miast polskich o których istnieniu wiedzą w gruncie rzeczy niemal wszyscy Polacy (...).
W Zamościu i na Zamojszczyźnie przybywa artystów, kolejni absolwenci uczelni artystycznych widzą sens w uprawianiu sztuki właśnie tutaj (...). Obok twórców tutaj urodzonych, mających korzenie rodzinne z dziada pradziada na pięknej ziemi zamojskiej, pojawili się także artyści z zupełnie innych części Polski, ale za to zauroczeni tym niepowtarzalnym fragmentem Polski (...).
Bo tak naprawdę siłą zamojskiego środowiska plastycznego są przede wszystkim ludzie, którzy je tworzą (...). Od ich wrażliwości, pasji i zaangażowania zależy bowiem jaka będzie uprawiana przez nich sztuka, zarówno dzisiaj jak i jutro.
Każde otwarcie na nowe tendencje, próba dialogu z przedstawicielami innych środowisk, może tylko zaowocować powstaniem kolejnych, jeszcze ciekawszych, bardziej wartościowych dzieł sztuki (...).
Jaka zatem jest twórczość artystów zamojskich na początku drugiej dekady XXI wieku, gdy reprezentujące ich na zewnątrz Biuro Wystaw Artystycznych obchodzi piękny jubileusz 45-lecia istnienia ? Bez wątpienia jak wszędzie jest to twórczość dalece zróżnicowana (...).
Środowisko zamojskich artystów powołało do życia Galerię Sztuki Współczesnej. Po latach funkcjonowania obu instytucji niezależnie, w 2000 roku doszło do ich połączenia i powstania Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej, na czele której stanął malarz, a zarazem historyk sztuki Jerzy Tyburski. Biuro konsekwentnie kontynuuje wszystkie dobre elementy tradycji swoich dwóch poprzedniczek, organizując regularnie nie tylko wystawy czasowe na których są pokazane zarówno najnowsze dokonania jak i przeglądy w aspekcie historycznym, najwybitniejszych artystów z całej Polski ( w tym co zrozumiałe również ilustratorów), a także najważniejszych, najbardziej aktywnych twórczo artystów lokalnych, wydaje katalogi i ulotki na bardzo wysokim poziomie edytorskim, ale jest również stymulatorem działań o charakterze interdyscyplinarnym i integrującym .
Jubileusz 45-ciu lat istnienia Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej, nastraja wyjątkowo optymistycznie i jest powodem do uzasadnionej dumy (...).

Lechosław Lameński - Profesor Historii Sztuki - KUL


(cytaty pochodzą z tekstu zamieszczonego z katalogu wystawy "Letni Przegląd Plastyki Zamojskiej")

Uczestnicy wystawy :

Tomasz Bełech, Monika Bielińska, Bogusław Bodes, Winicjusz Borowski, Joanna Brześcińska - Riccio,Elżbieta Gnyp, Bożenna Gomułka, Robert Gomułka, Beata Grela, Elżbieta Hałasa, Zygmunt Jarmuł, Dorota Jasek, Mirosław Juszczak, Piotr Juszczak, Krystyna Kopciowska, Zofia Kosiorek-Poździk, Donat Kowalski, Karolina Krajcarz, Maria Krenz, Dariusz Łukasik, Gabriela Łyko, Maria Małyszko-Jarzębicka, Patrycja Marczewska, Marzanna Mucha, Roman Mucha, Urszula Olczyńska, Jacek Pasieczny, Stanisław Pasieczny, Anna Pieczykolan, Dariusz Piekut, Stanisław Pokryszka ,Stanisław Pyra-Piro, Marek Jan Rzeźniak, Bartłomiej Sęczawa, Maciej Sęczawa, Joanna Słupska Marek Sołowiej, Waldemar Swatowski, Barbara Szeptuch, Henryk Szkutnik,Barbara Tchórzewska-Czaja, Marek Antoni Terlecki, Jerzy Tyburski, Piotr Tymochowicz, Sylwia Woźniak-SęczawaArtykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności