deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Jan Zamoyski – Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło


Jan Zamoyski – Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło
data publikacji: 2020-07-08

W roku 2005 minęło 400 lat od chwili śmierci Jana Zamoyskiego.
Rok ten został także ogłoszony „Rokiem Zamościa” .

         Dla uczczenia tak ważnej dla naszego miasta rocznicy, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w 2004 roku zorganizowała XX edycję Pleneru Ilustratorów  pod hasłem „Jan Zamoyski – Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło” . Wśród uczestników z różnych ośrodków  w kraju znaleźli się także twórcy z Zamościa oraz Łucka na Ukrainie.

Dzięki udziałowi artystów ukraińskich plener stał się imprezą miedzy-narodową.

         Plener oraz katalog towarzyszący wystawie poplenerowej sfinan-sowano przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach realizacji projektu PHARE.

Autorem tekstu w katalogu jest profesor Jerzy Kowalczyk.

         Pierwsza edycja wystawy poplenerowej miała miejsce w Muzeum Wołyńskim w Łucku na Ukrainie. Kolejny pokaz wystawy odbył się  w salach wystawowych BWA-Galerii Zamojskiej we wrześniu 2005 roku.

         Na wystawie prezentowanej obecnie - od 10 lipca do 30 sierpnia 2020 roku,  prezentowanych jest kilkadziesiąt prac 19 artystów m.in. Janusza Stannego, Zdzisława Witwickiego, Andrzeja Heidricha, Franciszka Maśluszczaka, Jolanty Marcolli,  Marka Terleckiego, Jerzego Tyburskiego, Dariusza Łukasika, Jacka i Stanisława Pasiecznych, Marka Rzeźniaka i Agnieszki Harczuk oraz artystów  z Ukrainy - Wołodymyra Marczuka, Leonida Chwedczuka, Jarosławy Halkun i Aleksandra Jenia.

        


  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności