deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Marzanna Mucha. Roman Mucha


Marzanna Mucha. Roman Mucha
data publikacji: 2019-11-29

MARZANNA MUCHA e-mail: rmucha4@wp.pl

Urodziła się w Tomaszowie Lubelskim. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lub. Studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie – specjalizacja malarstwo, dyplom w pracowni prof. Mieczysława Hermana w 1984 roku.
W 1986 roku wyjechała do Wiednia, gdzie studiowała historię sztuki i język niemiecki. Pracowała przy konserwacji obrazów w pracowni Leszka Piaseckiego. Należała tam do Austriacko-Polskiego Związku Artystów Plastyków. Brała udział w trzech wystawach zbiorowych tego środowiska w Wiedniu, Linzu i Innsbrucku (1989-1990). Po powrocie do Polski w 1991 roku podjęła pracę jako nauczycielka plastyki i wiedzy o kulturze w Liceum Ogólnokształcącym (Zespół Szkół Nr 1) w Tomaszowie Lub. Od 35 lat uprawia twórczość w dziedzinie malarstwa sztalugowego, malarstwa na jedwabiu, pasteli, rysunku i ekslibrisu. W latach 1989 - 2007 swoje prace prezentowała na 7 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą (Zamość, Kazimierz Dolny, Tomaszów Lub, Zwierzyniec, Wiedeń, Linz, Innsbruck) . W latach 1997 - 2017 brała udział 46 wystawach zbiorowych (Warszawa, Wrocław, Poznań, Tomaszów Lub, Lublin, Zamość, Rzeszów, Kraków, Gorce, Ostrów Wielkopolski, Nałęczów,  Puławy, Finlandia, Chiny, Hiszpania, USA, Turcja ,Włochy). W konkursach na ekslibrys otrzymała II nagrodę (2012) oraz 4 wyróżnienia (2001, 2003 2004, 2010). W 2014 roku  została wyróżniona  przez Ministra Kultury odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

ROMAN MUCHA
1934-2017

Urodził się  w 1934 roku w Wierszczycy pow. Tomaszów Lubelski. Był absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych i Studium Nauczycielskiego w Zamościu (kierunek wychowanie plastyczne). Studiował na Wydziale Filozoficzno - Pedagogicz-nym  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja w dziedzinie plastyki). W 1963 roku rozpoczął pracę  jako nauczyciel plastyki w Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lub. W latach 1977-1980 prowadził wykłady i ćwiczenia z metodyki plastyki z zagadnieniami historii sztuki w Instytucie Wychowa-nia Artystycznego UMCS w Lublinie. Był też wykładowcą historii sztuki i liternictwa w Zespole Szkół Pedagogicznych w Zamościu. W roku 1991 przeszedł na emeryturę. Był Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1965 roku specjalizował się
w grafice warsztatowej i użytkowej. Uprawiał głównie grafikę warsztatową : techniki wypukłe (linoryt, drzeworyt) i techniki wklęsłe (miedzioryt, akwaforta z akwatintą, sucha igła) oraz grafice użytkowej (ilustrował książki, projektował plakaty, zaprosze-nia, znaki graficzne, herby, kartki pocztowe).
Był autorem wielu medali i znaczków okolicznościowych. Ekslibrysem zajmował się od 1966 roku.
Swoje prace prezentował na 71 wystawach indywidualnych oraz 147 wystawach zbiorowych  w kraju i za granicą (m.in. Węgry,  b. ZSRR , Holandia, Francja, Belgia, Kanada, Niemcy, Włoch, Hiszpania, Japonia, Ukraina, Czechy, Rosja, USA,  Grecja, Turcja, Chiny), Finlandia).
W 2005 roku z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy twórczej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia  Polski , nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za upowszechnianie kultury plastycznej i działalność artystyczną  (2009), medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015).
Jego prace znajdują się między innymi w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Zakładzie Narodowym im, Ossolińskich we Wrocławiu, Bibliotece im. Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Ekslibrysu w Berku (Niemcy), Muzeum w Utrechcie (Holandia), Muzeum w Nancy (Francja) oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Zmarł 6 marca 2017 roku.


 


  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności