deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - KONKURS PLASTYCZNY 2018.

Działalność > Konkursy > MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - KONKURS PLASTYCZNY 2018.


MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - KONKURS PLASTYCZNY 2018.
data publikacji: 2018-03-29

 

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska zaprasza na wystawę pokonkursową                          „Moje Miasto Dziedzictwem Kultury - Zamość 2018”.                                                          Uroczystość odbędzie się dnia 20 września  2018 r. (czwartek) o godz. 14.00.                                     Konkurs i wystawa pokonkursowa objęta jest patronatem Prezydenta Miasta Zamość.                                                                                                                          W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów,szkół ponadgimnazjalnych z Zamościa oraz słowackiego Bardejova.            Na konkurs napłynęły 132 prace, spośród których, jury postanowiło nagrodzić nastepuących uczestników:

 

I nagroda        Paulina Bogiel, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu                     

II nagroda       Alicja Łaszkiewicz, Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak”

III nagroda      Anna Nieścioruk, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu              

wyróżnienia:   Kamil Kliszcz, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu                           

                        Miłosz Cieniuch Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu                            

                        Katarzyna Rybczyńska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu

                        Hanna Wolska, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu                        

                        Martyna Nowaczek, Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu                       

                        Amelia Binda, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu                                           

                        Katarzyna Gadomska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu     

                        Patrycja Okoniewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu                             

                        Wiktor Mart, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu                                                     

                        Wiktoria Kowalska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu                                             

                        Lena Madej, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu                                  

                        Matej Dinis, ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja               

                        Veronica Miklasova ,  ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja  

                        Lucia Pavlikova, ZUS M.Vileca, Bardejov, Słowacja, M.Jesensky

 

 

W tym samym dniu 20.09.2017 r. o godz. 14.00. w Biurze Wystaw Artystycznych  – Galerii Zamojskiej odbędzie się także prezentacja prac dla dzieci i młodzieży z zamojskich szkół.    Prace znajdujące się na tej wystawie zrealizowane zostały w czasie tegorocznych wakacyjnych warsztatów plastycznych „Zamość – miasto tworzone wizją i gestem”.

Zajęcia plenerowe odbywały się na terenie zamojskiej starówki, a  prowadzone były                                   przez instruktora plastyki - Roberta Gomułkę.

Projekt realizowany był przez BWA – Galerię Zamojską ze środków finansowych                       Urzędu Miasta Zamość w ramach miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

MOJE   MIASTO   DZIEDZICTWEM   KULTURY

k o n k u r s   p l a s t y c z n y – Zamość 2018

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość

Ideą konkursu jest promowanie miasta Zamościa, które znalazło swoje zasłużone miejsce na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Zamość z renesansową architekturą i urokliwymi zakątkami starego miasta oraz związane z nim wydarzenia historyczne będą inspiracją dla uczestników i motywem przewodnim konkursu.

W związku z tym, że w roku  2018 obchodzimy setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości - sugerujemy, aby w bieżącej edycji konkursu uwzględnić (w miarę możliwości), osoby związane z naszym miastem i  regionem, które miały duże zasługi  dla odzyskania i utrwalania niepodległości naszej Ojczyzny.  Do grona „Zamojskich Twórców Niepodległej” wybrane zostały, przez Radę Miasta Zamość,

następujące osoby: Zygmunt Brochowicz-Lewiński, Józef Czernicki, Ksiądz.Józef Dąbrowski,Stanisław Dziuba, Mjr Leopold Kula-Lis, Tadeusz Mikułowski, Stefan Miler, Michał Marian Pieszko, Stefan Pomarański, Zygmunt Pomarański, Maciej Rataj, Adam Ignacy Sajkiewicz, Edward Stodołkiewicz, Maurycy Zamoyski.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodych mieszkańców Zamościa i regionu.

Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji. 

ORGANIZATORZY:

*  Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zamościu

*  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria  Zamojska 

 

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowań historią, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamościa -  

    miasta wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. 

2. Kreowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.

3. Wychowanie przez sztukę.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół, którzy nadesłali swoje prace

    spełniające poniższe kryteria:

    maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek

    i formy przestrzenne. Format prac nie może przekroczyć wymiarów 50x70 cm.

    Prosimy nie oprawiać prac w passe -partoute.

2. Do prac należy dołączyć „kartę uczestnictwa”.

    Dołączenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

3. Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony  

    pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i podpisem nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

4.Termin składania prac upływa 30.06.2018. r. (prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału

   w konkursie).

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

6. Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

     Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska,  ul.Staszica 27,   22-400 Zamość

     tel. 84/ 638-57-82,   tel./fax  84/ 639-26-88

     www.bwazamosc.pl.          e-mail: biuro@bwazamosc.pl

 

NAGRODY:

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach konkursowych pod względem wartości artystycznych, inwencji twórczej, bogactwa zawartych treści oraz wrażliwości autora.

2.  Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.Najciekawsze  prace plastyczne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

     Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu br. w Biurze Wystaw Artystycznych -Galerii Zamojskiej.

3. Prace zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentowania na wystawach  i reprodukowania w celach popularyzatorskich.

 


Konkursy