deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Konkurs plastyczny - MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY- Zamość 2015

Działalność > Konkursy > Konkurs plastyczny - MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY- Zamość 2015


Konkurs plastyczny - MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY- Zamość 2015
data publikacji: 2015-03-07

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość.

Ideą konkursu jest promowanie miasta Zamościa, które znalazło swoje zasłużone miejsce na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Konkurs został włączony w obchody Europejskich  Dni Dziedzictwa  2015, odbywających się pod hasłem przewodnim - „Utracone dziedzictwo”, które uzyskało akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Europejskie Dni Dziedzictwa są obecnie największym w Europie projektem społecznym i edukacyjnym, które dają okazję do wyeksponowania tych wartości kulturowych, które znajdują w naszym najbliższym otoczeniu. Służą budowaniu poczucia identyfikacji i więzi z "małą ojczyzną", uświadamiają nasze odrębności na tle innych oraz wskazują istniejące podobieństwa. Świadomość własnego dziedzictwa wzmacnia tożsamość narodów i społeczeństw.

Uniwersalność, wieloaspektowość i możliwość niezwykle szerokiej interpretacji tegorocznego hasła.
"Utracone dziedzictwo" dają duże możliwości organizatorom.Do udziału w konkursie zapraszamy młodych mieszkańców Zamościa i regionu.
Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji. 

ORGANIZATORZY:

*  Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Zamościu
*  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria  Zamojska 

CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie zainteresowań historią, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamościa - miasta wpisanego na Listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
2. Kreowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.
3. Wychowanie przez sztukę.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół, którzy nadesłali swoje prace spełniające poniższe kryteria:
maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek i formy przestrzenne. Format prac nie może przekroczyć wymiarów 50x70 cm,
prosimy nie oprawiać prac w passe -partout.

2. Do prac należy dołączyć „kartę uczestnictwa”. Dołączenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

3. Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony pieczęcią szkoły (placówki wychowawczej) z podpisem nauczyciela (opiekuna).

4.Termin składania prac upływa 30.06.2015. r. (prace dostarczone po terminie nie będą brały  

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

6. Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

     Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska
ul.Staszica 27, 22-400 Zamość.
tel. 84/ 638-57-82,tel./fax  84/ 639-26-88
www.bwazamosc.pl.
e-mail: biuro@bwazamosc.pl

 

NAGRODY:

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach konkursowych pod względem wartości artystycznych, inwencji twórczej, bogactwa zawartych treści oraz wrażliwości autora.

2. Najciekawsze  prace plastyczne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu br. w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2015.
3. Prace zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentowania na wystawach  i reprodukowania  w celach popularyzatorskich.


Konkursy