deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Konkurs plastyczny - MASKA TEATRALNA 2014

Działalność > Konkursy > Konkurs plastyczny - MASKA TEATRALNA 2014


Konkurs plastyczny - MASKA TEATRALNA 2014
data publikacji: 2014-06-21

Dnia 25 czerwca (środa) o godz. 14.00.
w Biurze Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej
odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

„MASKA TEATRALNA” .

Wystawa towarzyszy Zamojskiemu Latu Teatralnemu.
Na konkurs napłynęło 106 prac, spośród których jury postanowiło wyróżnić 23 wykonane przez następujących uczestników konkursu:

Jagoda Słupczyńska
Zuzanna Gasik lat 12
Karolina Staniec lat 13
Dominika Studzińska lat 12 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
Szymon Bober lat 12
Wiktoria Tyszko lat 12
Jakub Szumowski lat 12
Julia Szczepańska lat 12
Karolina Laskowska lat 12 - Szkoła Podstawowa nr 4 w Zamościu
Daria Szala lat 10 - Szkoła Podstawowa nr 8 w Zamościu
Katarzyna Bednaruk lat 14
Rafał Pietrynko lat 14 - Gimnazjum nr 2 w Zamościu
Marta Szymura lat 15
Mikołaj Majewski lat 15
Weronika Mazur lat 13 - Gimnazjum nr 5 w Zamościu
Julia Błaszkiewicz lat 14
Kamila Kostrubiec lat 13
Marta Sołoducha lat 13 - Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju
Klaudia Ryczko lat 16 - Zespół Szkół Miejskich nr 2. Gimnazjum w Hrubieszowie
Maciej Śliwiński lat 13
Jakub Sasim lat 13 (praca wspólna) - Publiczne Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie
Agata Jastrzębska lat 17 - Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju
Torbińska Ola - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu

M A S  K  A    T  E  A T  R  A L N  A

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 
ZAMOŚĆ  2014

ORGANIZATOR

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolnej maski teatralnej

- pamiątki z Zamojskiego Lata Teatralnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

*  W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek

   oświatowo -wychowawczych.

*  Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy użyciu dowolnych, trwałych materiałów

   (które należy zabezpieczyć przed wilgocią - np. przez pokrycie lakierem).                            

* Ilość prac (1 autora) - bez ograniczeń.   

* Wszystkie prace muszą być zaopatrzone w metryczkę na której powinny znaleźć się następujące informacje : imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szkoły lub placówki  oświatowo - wychowawczej, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz rok, w którym powstała praca (metryczkę należy przykleić na wewnętrznej stronie maski).

* Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i  podpisem    nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

*Termin składania prac upływa 15.05.2014. r.

* Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostaną poinformowani za pośrednictwem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

* Wystawa prac pokonkursowych będzie towarzyszyć Zamojskiemu Latu Teatralnemu.

* Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, które wręczone zostaną w dniu otwarcia, w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

* Prace pokonkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich reprodukowania i używania do celów propagandowych.

* Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji.

* Prace na konkurs oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres :

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska  22-400 Zamość, ul. Staszica 27

tel. 84/ 638-57-82, tel/fax  84/639-26-88  www.bwazamosc.pl

e-mail: biuro@bwazamosc.pl


Konkursy