deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Konkurs MASKA TEATRALNA 2013

Działalność > Konkursy > Konkurs MASKA TEATRALNA 2013


Konkurs MASKA TEATRALNA 2013
data publikacji: 2013-06-19

Zamość – Letni Salon Sztuki Sztuki Lubelszczyzny

M A S K A   T E A T R A L N A

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ZAMOŚĆ 2013

ORGANIZATOR Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

CEL KONKURSU Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolnej maski teatralnej - pamiątki z Zamojskiego Lata Teatralnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

* W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowo -wychowawczych.
 * Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy użyciu dowolnych, trwałych materiałów (które należy zabezpieczyć przed wilgocią - np. przez pokrycie lakierem).

* Ilość prac (1 autora) - bez ograniczeń.

* Wszystkie prace muszą być zaopatrzone w metryczkę na której powinny znaleźć się następujące informacje : imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szkoły lub placówki oświatowo - wychowawczej, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz rok, w którym powstała praca (metryczkę należy przykleić na wewnętrznej stronie maski).

* Do prac plastycznych należy dołączyć wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i podpisem nauczyciela /opiekuna/wychowawcy.

 *Termin składania prac upływa 15.05.2013. r.

* Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostaną poinformowani za pośrednictwem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

* Wystawa prac pokonkursowych będzie towarzyszyć Zamojskiemu Latu Teatralnemu.

* Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, które wręczone zostaną w dniu otwarcia, w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

* Prace pokonkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich reprodukowania i używania do celów propagandowych.

* Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji.

* Prace na konkurs oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres: 

   Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska                                                  22-400 Zamość, ul. Staszica 27                                                                                tel. 84/ 638-57-82, tel/fax 84/639-26-88                                                www.bwazamosc.pl   e-mail: biuro@bwazamosc.pl

Wykaz wyróżnionych uczestników konkursu MASKA TEATRALNA 2013 organizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych – Galerię Zamojską     

 

Jagoda Słupczyńska
lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
Paulina Czarny
lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
Kacper Gałan
lat 12 Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu
Agata Sawicka
lat 10 Szkoła Podstawowa nr 7 w Zamościu
Paulina Cholewińska
lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
Omar Kara Mustafa
lat 10 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
Dominika Czapla
lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim
Mateusz Szurma
lat 14 Gimnazjum nr 2 w Zamościu
Paula Staniec
lat 13 Gimnazjum nr 3 Zamościu
Martyna Lewkowicz
lat 15 Gimnazjum nr 5 w Zamościu
Klaudia Szyport
lat 14 Gimnazjum nr 5 w Zamościu
Aleksandra Bryll, Ewa Kuszewska (praca wspólna) Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju
Anna Taczała
lat17 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju
Marek Kuźmiński
lat 17 Liceum Plastyczne w Zamościu

Konkursy