deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Trwa nabór do programu edukacyjnego "Multimedia dla ilustracji"


Trwa nabór do programu edukacyjnego "Multimedia dla ilustracji"
data publikacji: 2023-07-13

BWA Galeria Zamojska oraz Instytut Sztuki Mediów im. prof. Ryszarda Winiarskiego w Akademii Sztuk Pięknych W Warszawie ogłaszają nabór do programu edukacyjnego "Multimedia dla ilustracji".

Program skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni artystycznych.


Celem Programu jest:

  • przeprowadzenie zaawansowanych szkoleń z obszaru sztuki mediów,  (mapingu, animacji, ruchomego obrazu cyfrowego),
  • przeprowadzenie szkolenia dotyczącego ilustracji,
  • stworzenie dzieł multimedialnych, jako efektu szkoleń,
  • prezentacja w/w dzieł multimedialnych na Festiwalu Ilustracji Polskiej  w Zamościu w listopadzie 2023 roku.
     

Organizatorzy zapewniają dostęp do osób szkolących, niezbędnej infrastruktury, konsultacji merytorycznych oraz możliwość zaprezentowania swoich prac podczas wydarzenia "Festiwal Ilustracji Polskiej" organizowanego przez BWA Galerię Zamojską oraz Instytut Sztuki Mediów im. prof. Ryszarda Winiarskiego w Akademii Sztuk PIęknych w Warszawie.


Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia wraz ze swoim portfolio w formie osobnego pliku (prosimy podać nazwę pliku w formularzu) lub linku do portfolio: ism@asp.waw.pl do 31.07.2023 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie przesłanego portfolio.


Aby prace multimedialne będące efektem szkoleń, mogły być zaprezentowane na na "Festiwalu
Ilustracji Polskiej" muszą spełnić następujące warunki:

  • prace muszą być przygotowane i przekazane w jakości i formacie określonym przez Organizatorów,
  • prace muszę reprezentować odpowiedni poziom techniczny i merytoryczny oraz zostać zatwierdzone przez Organizatorów,
  • przed przekazaniem prac do publicznej prezentacji Autor musi podpisać stosowną umowę licencji.

Termin szkoleń: sierpień - październik 2023.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 


  

Pliki do pobrania

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności