deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Konkurs plastyczny pn. „Bajki, baśnie i legendy polskie”.


Konkurs plastyczny pn. „Bajki, baśnie i legendy polskie”.
data publikacji: 2021-01-07

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska informuje, że w konkursie

nt. ”Bajki, baśnie i legendy polskie” udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych z Zamościa i regionu oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Zamościu.

Prace oceniono w  II kategoriach (dzieci w wieku: 6-10  i 11-14 lat )

Autorzy najciekawszych  prac otrzymają nagrody.

 

I kategoria  - Dzieci  w wieku 6 -10 lat

I   nagroda – Hania Kudła  l.9  SP nr 7 w Zamościu

II  nagroda – Gabriela Wilgos  l.9  MDK w Zamościu

III nagroda – Lena Paczos  l.9 MDK w Zamościu

wyróżnienie – Marcelina Winiarska  l.8  MDK w Zamość

wyróżnienie – Michał Kiełczewski l. 10 SP w Jarosławcu

 

II kategoria – Dzieci w wieku 11-14 lat

I  nagroda  - Aleksandra Cichosz l.12 MDK Zamość

II nagroda  -  Natalia Jonasz kl.VIII SP Szczebrzeszyn

III nagroda – Maja Matwiejczuk  lat 12 MDK Zamość

wyróżnienie – Aleksandra Dubel  l.14 MDK Zamość

wyróżnienie - Maciej Kłoda kl.VII SP nr 3 Zamość

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, gratulują wyróżnionym, a nauczycielom za przygotowanie uczniów.  

Jednocześnie zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Galerię.

Autorów nagrodzonych prac prosimy  o odbiór nagród  w dniach 8-12 lutego 2021 r. , w godz. 9-15

W siedzibie BWA-Galerii Zamojskiej, ul. Staszica 27,  Zamość,

tel. 84/ 638-57-82

----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

„Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska” zaprasza dzieci szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Bajki, baśnie i legendy polskie”.

Tytuł nawiązuje do tematu jednego z plenerów ilustratorów organizowanych przez naszą galerię dla profesjonalnych artystów tej dziedziny sztuki.

Dzieci będą mogły nawiązać do pięknych staropolskich przekazów i bajek opisujących historie smoków, bazyliszka, Sierotki Marysi i wielu, wielu innych pięknych historii

z naszej literatury np. „Legendy o panu Twardowskim”, „Diable Borucie” itp.

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie poprzez wykonanie pracy plastycznej formatu A-3, w dowolnej technice i wykonanie zdjęcia dobrej jakości.

Prace przyjmowane będą do 20 stycznia 2021 r. na adres mailowy: januszbwa@autograf.pl

Po ogłoszeniu wyników, prace nagrodzone prezentowane będą na naszym portalu i Facebooku.

Dla uczestników nagrodzonych prac Organizatorzy przewidzieli nagrody, po które zapraszamy

do BWA Galerii Zamojskiej w terminie 5 -15 luty 2021 r.

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, 22-400 Zamość, ul. Staszica 27   www.bwazamosc.pl;  e-mail: biuro@bwazamosc.pl

 

POLITYKA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679), z dn.27.042016 r. informujemy że:                                                                                                       

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska   ul. Staszica 27, 22-400 Zamość, tel. 84/ 638-57-82; e-mail.; biuro@bwazamosc.pl         

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,  e-mail: ela.bwa@autograf.pl

3. Dane osobowe uczestników oraz opiekunów/nauczycieli  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Bajki, baśnie  i legendy Polski” na podstawie ww. Rozporządzenia,  art 6 -  1 lit f  -   prawnie uzasadnionego interesu organizatora.

4.Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu.                                                                              

5.Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:                                             dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności