deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Robert Gomułka - malarstwo.Odsłona trzecia


Robert Gomułka - malarstwo.Odsłona trzecia
data publikacji: 2017-09-08

„7 ELEMENTÓW” - Odsłona  III -  malarstwo

ROBERT GOMUŁKA – 40 lat pracy twórczej.

Urodzony w 1956 r. w Zamościu. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom w pracowni malarstwa doc. Ryszarda Lisa w 1981 r.  Organizuje interdyscyplinarne działania artystyczne z pogranicza teatru, plastyki i muzyki.
Od 1981 r. zajmuje się edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Obecnie działa jako nauczyciel w Stowarzyszeniu „Drukarnia Wyobraźni” prowadząc zajęcia z rysunku, malarstwa, grafiki warsztatowej i rzeźby. Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki.  Jest mieszkańcem Gminy Zamość

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1988 – II nagroda w konkursie „Dzieło Roku '87”, Galeria Sztuki Współczesnej, Zamość

1992 -  Nagroda Wójta Gminy Zamość  za dorobek twórczy

1994 -  Nagroda Prezydenta Miasta Zamość T.Kowalskiego za dorobek twórczy

1996 – Nagroda Prezydenta Miasta Zamość M.Ciastocha za dorobek twórczy

2003 – Wyróżnienie miesięcznika Art&Business za „Obraz Roku 2002”

2009 – Nagroda Prezydenta Miasta Zamość M.Zamoyskiego za dorobek twórczy

WYSTAWY INDYWIDUALNE

1979, 1981 – Galeria „Kont”, Lublin

1983, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992, 1995 – KMPiK Zamość

1985    -Galeria  „Ratusz”, Zamość

1988    -Wojewódzki Dom Kultury,  Zamość

1989    -Rynek Wielki, Zamość - Happening pt. „Okrągły stół”

1994    -Rynek Wielki, Zamość - Montaż plastyczno-muzyczny pt.„Unesco” -Galeria Sztuki Współczesnej, Zamość

1996    -Sopot (molo) - Wystawa podczas Festiwalu TVP I „Swojskie Klimaty”, -Rynek Wielki, Zamość - Montaż plastyczno- teatralno- taneczny  pt.”Obecność”, -KMPiK, Zamość -Działanie plastyczne pt.”Echa cywilizacji”

1998    -Klub Garnizonowy, Zamość (Biała sala)

1999    -Wojewódzki Dom Kultury, Zamość

2000    -Krasnostawski Dom Kultury

2001    -Hotel Zamojski „Orbis”, Zamość - Działanie poetycko-plastyczne pt.”Ku światłu”,

2002    -Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska -Klub Garnizonowy, Zamość (Biała sala) - Happening pt.”Krew niewinnych”, -Krasnostawski Dom Kultury,

2003    -Hotel Zamojski „Orbis”, Zamość – Działanie plastyczne pt.”Zniewalający powiew wymiarów

2004    -Rynek Wielki, Zamość - Montaż plastyczno -teatralno - taneczny  pt.”Cztery żywioły”

2005    -Klub Garnizonowy „Dom Żołnierza”, Lublin - Działanie poetycko-plastyczne pt.”Wiedzieć więcej”

2006    - Klub Garnizonowy, Zamość (Biała sala)-Montaż poetycko -plastyczny „Bliżej światła”

2008    -Galeria „Przy bramie”, Lublin -Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

2012    -Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

WYSTAWY ZBIOROWE

1988 – Wystawa pokonkursowa – Dzieło Roku'87 Galeria Sztuki Współczesnej, Zamość

1991    -Zamojskie środowisko plastyczne – Muzeum Okręgowe, Zamość

2000    -Portret w twórczości plastyków Zamojszczyzny, Galeria Sztuki Współczesnej, Zamość

2001 -Zamojskie środowisko plastyczne, Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska,      

2003    -Wystawa pokonkursowa „Obraz Roku”, Królikarnia, Warszawa. 2005    -Wystawa zbiorowa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Galeria „Przy Bramie”, Lublin

2006    -”Biało-czerwoni”, Galeria „Na Emporach”-  Kościół p.w. Św. Tomasza Apostoła.Warszawa (Ursynów)

2007  - „Zimowy przegląd plastyki zamojskiej”, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska

2010 - „ Zimowy przegląd plastyki zamojskiej”, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska

2012  - „Letni przegląd plastyki zamojskiej”, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska

2014  -„Letni przegląd plastyki zamojskiej”,  Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska

2017 - „Letni przegląd plastyki zamojskiej”,  Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska,

O Robercie Gomułce jako twórcy

Robert Gomułka, jakiego znam i zapamiętam, to postać integralnie związana z Zamościem i tak zwanym zamojskim środowiskiem plastycznym.
Sporą część życia spędził jako instruktor i pedagog w zamojskich ośrodkach kultury, ekspresyjnie i sugestywnie przekazując młodzieży swą wiedzę i doświadczenie. 
To istotna część jego charyzmatycznego działania.
Sztukę natomiast, traktuje Robert Gomułka, jako najwyższą misję - profesję dla wybranych, wtajemniczonych i specjalnie namaszczonych przez siły wyższe - zawód porównywalny  do misji kapłana. Jego artystyczna wizja malarska pełna jest kosmicznych światów, układów planetarnych, i zjawisk nadprzyrodzonych. Przy czym instrumentarium działania praktycznego, jest u Roberta Gomułki poparte bogatą paletą lektur, interesujących filozofów, myślicieli  i wizjonerów.       
Jak sam podkreśla, w swych obrazach wierny jest figuratywnemu myśleniu o plastyce. Bardzo często buduje nastrój i napięcie w obrazie formą rozwibrowaną - dzięki stosowaniu techniki puentylistycznej.
Pracowitość i talent Roberta Gomułki sprzyjają powstawania coraz bardziej harmonijnych i oszczędnych kompozycji, świadczących o ciągłym rozwoju artysty - Jerzy Tyburski

Koncepcja „Siedmiu elementów” narodziła się w mojej głowie dosyć dawno i jest wynikiem długotrwałych przemyśleń, analiz i szerszego spojrzenia na rzeczywistość. Jest to  dla mnie obszar otwarty,  który definiuje moje wizje według pewnego klucza kompozycyjnego, estetycznego, intelektualnego, mentalnego i duchowego.

Niemal od zawsze w wizjach malarskich i nie tylko, starałem się odzwierciedlić i dogłębnie zrozumieć naturę światła i koloru, naturę przestrzeni oraz naturę czasu.

Inspiracją dla mojej twórczości jest szeroki wachlarz propozycji i lektur intelektualnych

takich twórców i przedstawicieli elit naukowych jak Stephen W. Hawking, Michio Kaku, Frank Close, Max Tegmark, George Johson, Carl Sagan, Roger Penrose, Richard Feynman, Albert Einstein i  inni.

Po wielu latach, gdy starałem się stworzyć ogólną koncepcję i przybliżyć potencjalnym widzom moją wizualizację stwierdziłem, że jestem na początku drogi, ponieważ w dynamicznym świecie, który nas otacza, który pcha ludzkość na nowe tory poznawcze, trzeba zrewidować stare poglądy. Trzeba na nowo przemyśleć nurtujące koncepcje i problemy, nie wystarczą już szkolne podręczniki. Dezaktualizują się stare dysertacje i w „chmurze elektronowej” nowych pomysłów tworzą się nowe koncepcje, które wywracają do góry nogami nasze przyzwyczajenia, nawyki myślowe i stereotypy.

            Ten „rozczyn” jest początkiem kreacji, przed którym stoi każdy twórca jeżeli chce iść do przodu i mieć na tyle odwagę, żeby zmierzyć się z całym spektrum bogactwa myśli ludzkiej.

            „Siedem elementów” czyli czas, przestrzeń, światło oraz cztery elementy pozostałe-woda, ogień, ziemia, powietrze charakteryzują stan w jakim znajduje się materia i energia. Chciałem nadać tym elementom znaczenie uniwersalne, bez których niemożliwa byłaby nasza obecność, te elementy definiują obiektywną  rzeczywistość, w której jesteśmy zanurzeni.

Cztery elementy  - woda, ogień, ziemia, powietrze w sensie bardzo symbolicznym określają dynamikę zdarzeń i procesów, natomiast trzy pozostałe – czas, przestrzeń, światło określają granice, miejsce i obszar spełnienia się wszystkich warunków w szeroko pojętej egzystencji.

            Moją twórczość określam jako malarstwo egzystencjonalne. Nie rezygnuję z malarstwa figuratywnego, ekspresję form czerpię z ogromnej propozycji jaka daje nam rzeczywistość.

W tym wszystkim jest głęboko rozumiana abstrakcja, ponieważ formy z którymi mamy do czynienia są wyrazem energii, informacji i celowości w całym procesie ich istnienia.  Kolor rozumiem jako dialektyka, czyli „walka przeciwieństw” nieustanne zmaganie się aktywnych elementów barwnych ze sobą. Cały proces malowania i tworzenia obrazu jest procesem logistycznym, który traktuję jako pewną stałość – równowagę dynamiczną. Kolor jest dla mnie objawieniem, który rodzi się z otchłani, ulega metamorfozom, zawirowaniom, przechodząc przez fazy, przeobrażenia zmienia charakter, nie tracąc przy tym osobowości.

            Energetyczne pojmowanie rzeczywistości nie jest nowe w historii rozwoju malarstwa, ale daje mi ono narzędzie i jednocześnie dystans, pewien rodzaj otwartości w procesie wizualizacji i komfortu w pracy twórczej.

Moje malarstwo jest rodzajem opowieści o tym co mnie otacza. Zakończę swoją „opowieść” cytatem Nielsa Bohra „Wszystko co nazywamy rzeczywistością składa się z elementów, których nie można uważać za rzeczywiste”.-Robert Gomułka

Wydawnictwo towarzyszące wystawie zostało dofinansowane  przez Urząd Miasta Zamość oraz przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość .

 

  


  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności