deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Andrzej Antoni Widelski - Malarstwo


Andrzej Antoni Widelski - Malarstwo
data publikacji: 2015-03-06

Wernisaż dnia 6 marca 2015 r. godz. 17.00

Andrzej Antoni Widelski.
Zdarzenia subtelne
Malarstwo

Przestrzeń twórcza Andrzej Antoniego Widelskiego, obejmuje głównie realizacje malarskie i graficzne. W dorobku ma 33 wystawy indywidualne i ok. 100 wystaw zbiorowych. Zrealizował kilkanaście autorskich projektów wnętrz sakralnych min kościoły w Lublinie.

Wystawiał min w: Państwowym Muzeum na Majdanku, Pałacu Sztuki w Krakowie, Galerij Desimplel w Belgii, Teatrze Śląskim w Katowicach, Galerii CK- ZPAP ‘Wspólna” w Bydgoszczy Dom Artysty Plastyka w Warszawie, Galerii ZPAP w Opolu, Pałacu Sztuki w Drohobyczu, Galerii Labirynt2, Archidiecezjalnym Muzeum Sztuki Religijnej w Lublinie, Galerii ZPAP Przy Mariackiej
w Gdańsku i ostatnia wystawa w 2014 roku w Galerii Leszka Mądzika Sceny Plastycznej KUL

Dyplom w Instytucie Sztuki, UMCS w Lublinie w 1982 roku. Doktorat z malarstwa pt. ‘Wobec niewidzialnego świata”. Wykłada w Katedrze Grafiki - WST Katowice. Otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Nagrodę Rektora WST Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Lubelskiego, Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Lublin oraz wiele innych nagród i wyróżnień.

       W swojej twórczości podejmuje się pracy nad cyklami, związanymi z duchowością. Wykonał cykle pt. – „zdarzenia mistyczne”, „wobec niewidzialnego świata”, „białe lato”, „pejzaż ezoteryczny” „Anioły czterech pór”, „Pod tym samym niebem”, „zdarzenia subtelne”, „siedem warstw błękitu”, „ przerwany horyzont”. „Srebrne ogrody”. Symetria przeciwieństw”

Twórczość Andrzeja A. Widelskiego jest zapisem energii wznoszących - od sacrum konkretnego
i użytkowego do sacrum coraz bardziej sublimowanego, zatracającego konkretność na rzecz wyobraźniowego wymiaru duchowego.
 Dotyczy to zarówno twórczości malarskiej, jak
i graficznej, choć w malarstwie intensywna obecność koloru tworzy nowe, zróżnicowane harmonizacje barwne. Delikatne niuanse walorowe tworzą sugestywne doznania przestrzeni. Twórczość ta lokuje się w tym obszarze sztuki współczesnej,w którym nie obowiązuje zasada wyścigu form, lecz wyścigu myśli i odczuwania, gdyż tamten wyścig stał sie już tylko wyścigiem pomysłów o bardzo zróżnicowanej i najczęściej wątpliwej jakości.Wymiar duchowy twórczości artysty zmierza ku biegunowi dobra, ale jest ciągle zagrożony obecnością i potencjalną ingerencją sił zła, sił mroku i czerni. Tworzy to angażującą sytuację napięcia, sytuację dynamiczną, w której stale coś sie dzieje, coś może się stać - działa coś  co niepokoi. W sensie sugestii wyobrażeniowych twórczość Andrzeja A. Widelskiego lokuje się w górnych rejestrach figuratywności; zmierza ku roztopieniu się w tkance aluzyjnych sugestii. Bardzo pasuje tu określenie "z materii światła" - światło, a i sugerowana przestrzeń są tu najistotniejszym czynnikiem kreatywnym. Jednakże ta świetlistość lokuje się tutaj w obszarach srebrzystości, z odrzuceniem złota. Jest to taka suwerenna decyzja artysty, który obraz Raju i rajskości wyraża w srebrzystościach. Proces twórczy artysty koncentruje sie na zjawisku wyłaniania się obrazów z głębi psychiki i konkretyzowaniu tego zjawiska.

Wojciech Skrodzki Warszawa, kwiecień 2014


  

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności