deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Jan Popek 1942-1980


Jan Popek 1942-1980
data publikacji: 2010-03-05

Jan Popek urodził się 29 stycznia 1942 roku w Korytynie na Zamojszczyźnie. Od dzieciństwa przejawiał duże zainteresowanie plastyką. Wybrał Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. W szkole tej pobierał lekcje rysunku, grafiki i malarstwa u Władysława Żurkowskiego, Feliksa Podobińskiego, Stanisława Surdackiego. Po ukończeniu szkoły w 1961 roku zdał egzaminy do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia artystyczne Jana Popka na Wydziale Malarstwa i Grafiki przypadają na lata 1961-1967. Mistrzami młodego malarza, podczas studiów, byli tacy profesorowie jak: Aleksander Rafałowski, Andrzej Jurkiewicz, Artur Nacht - Samborski, Andrzej Rudziński i Józef Pakulski.

Po uzyskaniu dyplomu w 1967 roku Jan Popek zatrudnił się w szkole, do której kiedyś uczęszczał, czyli do PLSP w Zamościu. Następnie przeniósł się do Lublina, gdzie pracował w III Liceum Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej.

W 1973 roku podjął pracę w charakterze wykładowcy malarstwa i rysunku w Instytucie Wychowania Plastycznego UMCS w Lublinie. Dwa lata później uzyskał tytuł adiunkta. Zmarł 25 grudnia 1980 roku. Pogrzeb, na który przybyły rzesze przyjaciół, studentów i kolegów, odbył się 30 grudnia. Aż do śmierci kontynuował pracę pedagogiczną na UMCS, nauczając rysunku i malarstwa. Organizował liczne wystawy indywidualne oraz uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Wystawa z 1973 roku była jedną z najważniejszych w jego dorobku artystycznym, za którą autor został nagrodzony, nagrodą za najlepszą wystawę indywidualną, zorganizowaną w 1973 roku w województwie lubelskim.

Dopiero w Lublinie jego artystyczna sylwetka dojrzała do twórczości w pełni świadomej. Tu powstały najznakomitsze obrazy, tak unikatowe i rozpoznawalne dla znawców sztuki naszego regionu. Jan Popek kochał życie i malowanie.

Jerzy Tyburski: O legendzie Jana Popka - artysty, pedagoga, postaci charyzmatycznej- bardzo często słyszałem, z opowieści moich starszych przyjaciół artystów, kiedyś związanych z zamojskim Liceum Plastycznym.
Wiele w tych wspomnieniach fascynacji zarówno bogatą osobowością jak i nowatorską, oryginalną postawą twórczą tego artysty.Zasadniczo został Jan Popek zapamiętany jako twórca, który odcisnął na swych podopiecznych ogromne piętno. Przejawiało się to przede wszystkim w pełnej pasji osobowości zarówno artysty, jak i pedagoga oddanego wpajaniu młodym adeptom sztuki tajników twórczości. Genialny talent i ciągła pasja twórczych poszukiwań, zjednał mu miano demiurga , wyrastającego ponad swoje czasy. Przedwczesna śmierć przerwała niezwykły rozwój talentu artysty nieprzeciętnego, pozostawiając w sercach swych uczniów i bliskich wciąż żywą legendę.Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności