BWA GALERIA ZAMOJSKA
  ul. Staszica 27
  22-400 Zamość
  tel. 84 638 57 82
  tel./fax 84 639 26 88
  biuro@bwazamosc.pl


Godziny pracy

  Poniedziałek: nieczynne
  Wtorek: 10.00-17.00
  Środa: 10.00-17.00
  Czwartek: 10.00-17.00
  Piątek: 10.00-17.00
  Sobota: 10.00-17.00
  Niedziela: 10.00-17.00

Zapraszamy!
Posiadamy jedną z największych
kolekcji ilustracji artystycznej w Polsce!
Konkurs plastyczny - MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY- Zamość 2015

2015-03-07  

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość.

Ideą konkursu jest promowanie miasta Zamościa, które znalazło swoje zasłużone miejsce na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Konkurs został włączony w obchody Europejskich  Dni Dziedzictwa  2015, odbywających się pod hasłem przewodnim - „Utracone dziedzictwo”, które uzyskało akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Europejskie Dni Dziedzictwa są obecnie największym w Europie projektem społecznym i edukacyjnym, które dają okazję do wyeksponowania tych wartości kulturowych, które znajdują w naszym najbliższym otoczeniu. Służą budowaniu poczucia identyfikacji i więzi z "małą ojczyzną", uświadamiają nasze odrębności na tle innych oraz wskazują istniejące podobieństwa. Świadomość własnego dziedzictwa wzmacnia tożsamość narodów i społeczeństw.

Uniwersalność, wieloaspektowość i możliwość niezwykle szerokiej interpretacji tegorocznego hasła.
"Utracone dziedzictwo" dają duże możliwości organizatorom.Do udziału w konkursie zapraszamy młodych mieszkańców Zamościa i regionu.
Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji. 

ORGANIZATORZY:

*  Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Zamościu
*  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria  Zamojska 

CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie zainteresowań historią, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamościa - miasta wpisanego na Listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
2. Kreowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.
3. Wychowanie przez sztukę.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. W konkursie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół, którzy nadesłali swoje prace spełniające poniższe kryteria:
maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek i formy przestrzenne. Format prac nie może przekroczyć wymiarów 50x70 cm,
prosimy nie oprawiać prac w passe -partout.

2. Do prac należy dołączyć „kartę uczestnictwa”. Dołączenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

3. Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony pieczęcią szkoły (placówki wychowawczej) z podpisem nauczyciela (opiekuna).

4.Termin składania prac upływa 30.06.2015. r. (prace dostarczone po terminie nie będą brały  

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

6. Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

     Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska
ul.Staszica 27, 22-400 Zamość.
tel. 84/ 638-57-82,tel./fax  84/ 639-26-88
www.bwazamosc.pl.
e-mail: biuro@bwazamosc.pl

 

NAGRODY:

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach konkursowych pod względem wartości artystycznych, inwencji twórczej, bogactwa zawartych treści oraz wrażliwości autora.

2. Najciekawsze  prace plastyczne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.
Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu br. w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2015.
3. Prace zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentowania na wystawach  i reprodukowania  w celach popularyzatorskich.


Pliki do pobrania
  karta uczestnictwa w konkursie

Konkursy

 MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - KONKURS PLASTYCZNY 2018. / 2018-03-29
 Moje Miasto Dziedzictwem Kultury ” Zamość 2016 / 2016-04-04
 Konkurs MASKA TEATRALNA 2016 / 2016-04-04
 Konkurs plastyczny - MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY- Zamość 2015 / 2015-03-07
 Konkurs plastyczny MASKA TEATRALNA 2015 / 2015-03-07
 Konkurs plastyczny - MASKA TEATRALNA 2014 / 2014-06-21
 Konkurs plastyczny – Zamość 2014. MOJE MIAST DZIEDZICTWEM KULTURY / 2014-02-20
 Podsumowanie warsztatów plastycznych "Kreacja poprzez sztukę" / 2013-09-09
 "Moje Miasto Dziedzictwem Kultury" "Świat Poezji Śpiewanej Marka Grechuty" / 2013-09-05
 Konkurs MASKA TEATRALNA 2013 / 2013-06-19
 Podsumowanie konkursu "Moje miasto dziedzictwem kultury" - Zamość 2012 / 2012-07-30
 Wystawa pokonkursowa "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" / 2012-06-20
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2012 / 2012-06-10
 Podsumowanie konkursu "Moje miasto dziedzictwem kultury" - Zamość 2011 / 2011-09-10
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2011 / 2011-06-30
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2011 / 2011-06-30
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2011 / 2011-06-10
 Podsumowanie konkursu "Moje Miasto Dziedzictwem Kultury" / 2010-09-10
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2010 / 2010-09-01
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2010 / 2010-06-20
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" Zamość 2009 / 2009-06-20


  Polityka prywatności i informacyjna

Wyszukaj na stronieFacebook