BWA GALERIA ZAMOJSKA
  ul. Staszica 27
  22-400 Zamość
  tel. 84 638 57 82
  tel./fax 84 639 26 88
  biuro@bwazamosc.pl


Godziny pracy

  Poniedziałek: nieczynne
  Wtorek: 10.00-17.00
  Środa: 10.00-17.00
  Czwartek: 10.00-17.00
  Piątek: 10.00-17.00
  Sobota: 10.00-17.00
  Niedziela: 10.00-17.00

Zapraszamy!
Posiadamy jedną z największych
kolekcji ilustracji artystycznej w Polsce!
Konkurs plastyczny MASKA TEATRALNA 2015

2015-03-07  

 

P r o t o k ó ł

z posiedzenia jury konkursu  MASKA TEATRALNA   2015

Jury w składzie:Jerzy Tyburski - art. plastyk, Włodzimierz Filipski - art. plastyk, Stanisław Pasieczny - art. plastyk

Stwierdza, że na tegoroczny konkurs napłynęło 70 prac ze szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych Zamościa i Zamojszczyzny oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Szkoły Podstawowej nr 2  w Tomaszowie Lubelskim  (Anna Woś)

Szkoły Podstawowej  nr 2  w Zamościu   (nauczyciel - Czesław Kozak)

Szkoły Podstawowej nr 7 w Zamościu    (Anna Sawiniec - Szczech)

Gimnazjum nr 2 w Zamościu  (Iwona Zawiślak)

Gimnazjum nr 5 w Zamościu  (Ewa Zygmunt)

Gimnazjum nr 7 w Zamościu   (Anna Serafin)                                                                                                                                                                   Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju  (Alina Dzido)

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie (Halina Gontarz)

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Turkowicach (M.Pawlos, A.Janicka, W.Łazorczyk, W.Krempla)

 

Z uwagi na walory artystyczne jury postanowiło przyznać równorzędne nagrody

dla następujących uczestników konkursu:

 

Joanna Maciocha   kl.II Gimnazjum Powiatowe w Biłgoraju

Bartłomiej Jabłoński   kl.II  Gimnazjum Powiatowe w Biłgoraju 

Karolina Kloc  kl.II Gimnazjum Powiatowe w Biłgoraju 

Kinga Juśko  kl.II  Gimnazjum nr 2 w Zamościu

Maksymilian Franczak   kl.I Gimnazjum nr 5 w Zamościu 

Michalina Matyjasek  kl.II Gimnazjum nr 5 w Zamościu 

Weronika Mulawa  kl.III Gimnazjum w Krasnobrodzie

Łucja Przytuła   kl.III Gimnazjum w Krasnobrodzie

Patryk Budzyński kl.III Gimnazjum  w Krasnobrodzie

Grzegorz Lasota  Warsztat Terapii Zajęciowej w Turkowicach

Witold Kukiełka   Warsztat Terapii Zajęciowej w Turkowicach

 

Ponadto jury postanowiło wyróżnić najciekawsze prace udziałem w wystawie pokonkursowej, która prezentowana będzie w BWA - Galerii Zamojskiej w czasie trwania Zamojskiego Lata Teatralnego.

 

 

 

 

BWA Galeria Zamojska zaprasza na otwarcie wystawy i wręczenie nagród konkursu p.n. „Maska teatralna”, dnia 18 czerwca o godz.14.00.

Konkurs plastyczny towarzyszący Zamojskiemu Latu Teatralnemu, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży.

M A S  K  A    T  E  A T  R  A L N  A

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
ZAMOŚĆ 2015

ORGANIZATOR
Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

CEL KONKURSU
Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolnej maski teatralnej

- pamiątki z Zamojskiego Lata Teatralnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.  Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy użyciu dowolnych, trwałych materiałów (które należy zabezpieczyć przed wilgocią - np. przez pokrycie lakierem).
Ilość prac (1 autora) - bez ograniczeń.
Wszystkie prace muszą być zaopatrzone w metryczkę na której powinny znaleźć się następujące informacje : imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szkoły lub placówki  oświatowo - wychowawczej, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz rok, w którym  powstała praca (metryczkę należy przykleić na wewnętrznej stronie maski).

Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i  podpisem    nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

Termin składania prac upływa 25.05.2015 r.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostaną poinformowani za pośrednictwem szkół i placówek oświatowo- wychowawczych.
Wystawa prac pokonkursowych będzie towarzyszyć Zamojskiemu Latu Teatralnemu.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, które wręczone zostaną w dniu otwarcia, w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

Prace pokonkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich reprodukowania i używania do celów propagandowych.

Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji.

Prace na konkurs oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres :

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska
22-400 Zamość, ul. Staszica 27
tel. 84/ 638-57-82, tel/fax  84/639-26-88

www.bwazamosc.pl                                                            e-mail: biuro@bwazamosc.pl

 


Konkursy

 MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - KONKURS PLASTYCZNY 2018. / 2018-03-29
 Moje Miasto Dziedzictwem Kultury ” Zamość 2016 / 2016-04-04
 Konkurs MASKA TEATRALNA 2016 / 2016-04-04
 Konkurs plastyczny - MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY- Zamość 2015 / 2015-03-07
 Konkurs plastyczny MASKA TEATRALNA 2015 / 2015-03-07
 Konkurs plastyczny - MASKA TEATRALNA 2014 / 2014-06-21
 Konkurs plastyczny – Zamość 2014. MOJE MIAST DZIEDZICTWEM KULTURY / 2014-02-20
 Podsumowanie warsztatów plastycznych "Kreacja poprzez sztukę" / 2013-09-09
 "Moje Miasto Dziedzictwem Kultury" "Świat Poezji Śpiewanej Marka Grechuty" / 2013-09-05
 Konkurs MASKA TEATRALNA 2013 / 2013-06-19
 Podsumowanie konkursu "Moje miasto dziedzictwem kultury" - Zamość 2012 / 2012-07-30
 Wystawa pokonkursowa "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" / 2012-06-20
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2012 / 2012-06-10
 Podsumowanie konkursu "Moje miasto dziedzictwem kultury" - Zamość 2011 / 2011-09-10
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2011 / 2011-06-30
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2011 / 2011-06-30
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2011 / 2011-06-10
 Podsumowanie konkursu "Moje Miasto Dziedzictwem Kultury" / 2010-09-10
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2010 / 2010-09-01
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2010 / 2010-06-20
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" Zamość 2009 / 2009-06-20
             

  Polityka prywatności i informacyjna

Wyszukaj na stronieFacebook