BWA GALERIA ZAMOJSKA
  ul. Staszica 27
  22-400 Zamość
  tel. 84 638 57 82
  tel./fax 84 639 26 88
  biuro@bwazamosc.pl


Godziny pracy

  Poniedziałek: nieczynne
  Wtorek: 10.00-17.00
  Środa: 10.00-17.00
  Czwartek: 10.00-17.00
  Piątek: 10.00-17.00
  Sobota: 10.00-17.00
  Niedziela: 10.00-17.00

Zapraszamy!
Posiadamy jedną z największych
kolekcji ilustracji artystycznej w Polsce!
Konkurs plastyczny – Zamość 2014. MOJE MIAST DZIEDZICTWEM KULTURY

2014-02-20  

MOJE   MIASTO   DZIEDZICTWEM   KULTURY

K o n k u r s   p l a s t y c z n y – Zamość 2014

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość

Ideą konkursu jest promowanie miasta Zamościa, które znalazło swoje zasłużone miejsce

na liście światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Konkurs został włączony w obchody Eurpejskich  Dni Dziedzictwa 2014,  odbywające się pod hasłem przewodnim - „Dziedzictwo – źródło tożsamości”, które uzyskało akceptację Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego.

W bieżącej edycji konkursu sugerujemy nawiązać do tegorocznego hasła Europejskich Dni Dziedzictwa.

Temat ten ma charakter niezwykle uniwersalny, dzięki czemu może być interpretowany i powiązany  z wieloma aspektami, które czerpią z naszej wspólnej przeszłości, poczucia przynależności  i związku z historią, językiem, tradycją, czy rodziną

Do udziału w konkursie zapraszamy młodych mieszkańców Zamościa i regionu.

Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji.

ORGANIZATORZY:

*  Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Zamościu

*  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria  Zamojska

CELE KONKURSU:

1. Rozbudzanie zainteresowań historią, dorobkiem i walorami oraz problemami Zamościa -  miasta wpisanego na Listę światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

2. Kreowanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży.

3. Wychowanie przez sztukę.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą brać uczniowie wszystkich typów szkół, którzy nadesłali swoje prace spełniające poniższe kryteria:

    maksymalnie 3 prace (1 autora) w dowolnej dyscyplinie plastycznej - malarstwo, grafika, rysunek i formy przestrzenne. Format prac nie może przekroczyć wymiarów 50x70 cm,

    prosimy nie oprawiać prac w passe -partout.

2. Do prac należy dołączyć „kartę uczestnictwa”.

    Dołączenie karty uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

3. Do prac plastycznych należy dołączyć  wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony  pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i  podpisem nauczyciela /opiekuna/wychowawcy .

4.Termin składania prac upływa 30.06.2014. r. (prace dostarczone po terminie nie będą brały udział w konkursie).

5. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

6. Prace konkursowe oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres:

     Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska,  ul.Staszica 27,   22-400 Zamość tel. 84/ 638-57-82,   tel./fax  84/ 639-26-88

     www.bwazamosc.pl.         
e-mail: biuro@bwazamosc.pl

NAGRODY:

1. Komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach konkursowych pod względem wartości artystycznych, inwencji twórczej, bogactwa zawartych treści oraz wrażliwości autora.

2. Najciekawsze  prace plastyczne będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

    Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

    Otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się we wrześniu br. w Biurze Wystaw Artystycznych -Galerii Zamojskiej w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2014.

3. Prace zakwalifikowane na wystawę przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich prezentowania na wystawach  i reprodukowania  w celach popularyzatorskich.

ORGANIZATORZY


Pliki do pobrania
  Regulamin konkursu

Konkursy

 MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - KONKURS PLASTYCZNY 2018. / 2018-03-29
 Moje Miasto Dziedzictwem Kultury ” Zamość 2016 / 2016-04-04
 Konkurs MASKA TEATRALNA 2016 / 2016-04-04
 Konkurs plastyczny - MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY- Zamość 2015 / 2015-03-07
 Konkurs plastyczny MASKA TEATRALNA 2015 / 2015-03-07
 Konkurs plastyczny - MASKA TEATRALNA 2014 / 2014-06-21
 Konkurs plastyczny – Zamość 2014. MOJE MIAST DZIEDZICTWEM KULTURY / 2014-02-20
 Podsumowanie warsztatów plastycznych "Kreacja poprzez sztukę" / 2013-09-09
 "Moje Miasto Dziedzictwem Kultury" "Świat Poezji Śpiewanej Marka Grechuty" / 2013-09-05
 Konkurs MASKA TEATRALNA 2013 / 2013-06-19
 Podsumowanie konkursu "Moje miasto dziedzictwem kultury" - Zamość 2012 / 2012-07-30
 Wystawa pokonkursowa "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" / 2012-06-20
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2012 / 2012-06-10
 Podsumowanie konkursu "Moje miasto dziedzictwem kultury" - Zamość 2011 / 2011-09-10
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2011 / 2011-06-30
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2011 / 2011-06-30
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2011 / 2011-06-10
 Podsumowanie konkursu "Moje Miasto Dziedzictwem Kultury" / 2010-09-10
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2010 / 2010-09-01
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2010 / 2010-06-20
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" Zamość 2009 / 2009-06-20
             

  Polityka prywatności i informacyjna

Wyszukaj na stronieFacebook