BWA GALERIA ZAMOJSKA
  ul. Staszica 27
  22-400 Zamość
  tel. 84 638 57 82
  tel./fax 84 639 26 88
  biuro@bwazamosc.pl


Godziny pracy

  Poniedziałek: nieczynne
  Wtorek: 10.00-17.00
  Środa: 10.00-17.00
  Czwartek: 10.00-17.00
  Piątek: 10.00-17.00
  Sobota: 10.00-17.00
  Niedziela: 10.00-17.00

Zapraszamy!
Posiadamy jedną z największych
kolekcji ilustracji artystycznej w Polsce!
Konkurs MASKA TEATRALNA 2013

2013-06-19  

Zamość – Letni Salon Sztuki Sztuki Lubelszczyzny

M A S K A   T E A T R A L N A

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ZAMOŚĆ 2013

ORGANIZATOR Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

CEL KONKURSU Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolnej maski teatralnej - pamiątki z Zamojskiego Lata Teatralnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA

* W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół i placówek oświatowo -wychowawczych.
 * Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy użyciu dowolnych, trwałych materiałów (które należy zabezpieczyć przed wilgocią - np. przez pokrycie lakierem).

* Ilość prac (1 autora) - bez ograniczeń.

* Wszystkie prace muszą być zaopatrzone w metryczkę na której powinny znaleźć się następujące informacje : imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, adres szkoły lub placówki oświatowo - wychowawczej, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora oraz rok, w którym powstała praca (metryczkę należy przykleić na wewnętrznej stronie maski).

* Do prac plastycznych należy dołączyć wykaz uczestników biorących udział w konkursie opatrzony pieczęcią szkoły/ placówki wychowawczej i podpisem nauczyciela /opiekuna/wychowawcy.

 *Termin składania prac upływa 15.05.2013. r.

* Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

* O wynikach konkursu oraz wystawie pokonkursowej - autorzy prac zostaną poinformowani za pośrednictwem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

* Wystawa prac pokonkursowych będzie towarzyszyć Zamojskiemu Latu Teatralnemu.

* Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, które wręczone zostaną w dniu otwarcia, w Biurze Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej.

* Prace pokonkursowe przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich reprodukowania i używania do celów propagandowych.

* Życzymy wielu ciekawych prac oraz radości z twórczej samorealizacji.

* Prace na konkurs oraz ewentualne zapytania prosimy kierować na adres: 

   Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska                                                  22-400 Zamość, ul. Staszica 27                                                                                tel. 84/ 638-57-82, tel/fax 84/639-26-88                                                www.bwazamosc.pl   e-mail: biuro@bwazamosc.pl

Wykaz wyróżnionych uczestników konkursu MASKA TEATRALNA 2013 organizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych – Galerię Zamojską     

 

Jagoda Słupczyńska
lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
Paulina Czarny
lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
Kacper Gałan
lat 12 Szkoła Podstawowa nr 2 w Zamościu
Agata Sawicka
lat 10 Szkoła Podstawowa nr 7 w Zamościu
Paulina Cholewińska
lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
Omar Kara Mustafa
lat 10 Szkoła Podstawowa nr 3 w Zamościu
Dominika Czapla
lat 11 Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim
Mateusz Szurma
lat 14 Gimnazjum nr 2 w Zamościu
Paula Staniec
lat 13 Gimnazjum nr 3 Zamościu
Martyna Lewkowicz
lat 15 Gimnazjum nr 5 w Zamościu
Klaudia Szyport
lat 14 Gimnazjum nr 5 w Zamościu
Aleksandra Bryll, Ewa Kuszewska (praca wspólna) Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju
Anna Taczała
lat17 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju
Marek Kuźmiński
lat 17 Liceum Plastyczne w Zamościu

Konkursy

 MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY - KONKURS PLASTYCZNY 2018. / 2018-03-29
 Moje Miasto Dziedzictwem Kultury ” Zamość 2016 / 2016-04-04
 Konkurs MASKA TEATRALNA 2016 / 2016-04-04
 Konkurs plastyczny - MOJE MIASTO DZIEDZICTWEM KULTURY- Zamość 2015 / 2015-03-07
 Konkurs plastyczny MASKA TEATRALNA 2015 / 2015-03-07
 Konkurs plastyczny - MASKA TEATRALNA 2014 / 2014-06-21
 Konkurs plastyczny – Zamość 2014. MOJE MIAST DZIEDZICTWEM KULTURY / 2014-02-20
 Podsumowanie warsztatów plastycznych "Kreacja poprzez sztukę" / 2013-09-09
 "Moje Miasto Dziedzictwem Kultury" "Świat Poezji Śpiewanej Marka Grechuty" / 2013-09-05
 Konkurs MASKA TEATRALNA 2013 / 2013-06-19
 Podsumowanie konkursu "Moje miasto dziedzictwem kultury" - Zamość 2012 / 2012-07-30
 Wystawa pokonkursowa "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" / 2012-06-20
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2012 / 2012-06-10
 Podsumowanie konkursu "Moje miasto dziedzictwem kultury" - Zamość 2011 / 2011-09-10
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2011 / 2011-06-30
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2011 / 2011-06-30
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2011 / 2011-06-10
 Podsumowanie konkursu "Moje Miasto Dziedzictwem Kultury" / 2010-09-10
 Podsumowanie konkursu "Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty" - Zamość 2010 / 2010-09-01
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" - Zamość 2010 / 2010-06-20
 Podsumowanie konkursu "Maska Teatralna" Zamość 2009 / 2009-06-20
             

  Polityka prywatności i informacyjna

Wyszukaj na stronieFacebook