deklaracja dostepności     wartości domyślne       wielkość czcionki -> mniejsza czcionka     większa czcionka       wysoki kontrast -> wysoki kontrast     wysoki kontrast     wysoki kontrast

Aktualności

Sztuka na sprzedaż


Sztuka na sprzedaż
data publikacji: 2021-04-09

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
 

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska zaprasza do udziału oraz prezentacji swych prac
na wystawie zatytułowanej Sztuka na sprzedaż.

W a r u n k i  u c z e s t n i c t w a :

  1. twórcy zaproszeni przez  organizatora.

2. Każdy z artystów może zgłosić maksymalnie 2 prace (dowolna tematyka i technika).

3. Maksymalne wymiary obrazów: do 150 cm po dłuższym boku lub miniaturowe formy
     rzeźbiarskie.

4. Prace powinny  być oprawione i przygotowane do ekspozycji na wystawie.

5. Każdą pracę należy zaopatrzyć w informację (imię i nazwisko, tytuł, technikę, wymiary oraz cenę).

T e r m i n y :

1.  Chętnych do udziału w wystawie prosimy o wypełnienie i dostarczenie załączonej karty

     zgłoszenia oraz prac w nieprzekraczalnym terminie do 25.04.2021r., ze względu na wykonanie
     fotografii prac przez organizatora wystawy.

2. Wystawa odbędzie się w miesiącach maj-czerwiec 2021r. i będzie miała charakter komercyjny,      
    (połączona ze sprzedażą).

Prace prezentowane na wystawię będą jednocześnie reklamowane w Internecie, na stronie galerii (www.bwazamosc.pl).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zadeklarowanie uczestnictwa poprzez dostarczenie organizatorowi prac i wypełnionej karty zgłoszenia.

A d r e s :

Karty zgłoszenia, prace przeznaczone na wystawę oraz ewentualne zapytania prosimy kierować
na adres:                                                                                          

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska                                                              
22-400 Zamość, ul. Staszica 27,  tel. 84 / 638 57 82                        

e-mail:biuro@bwazamosc.pl     www.bwazamosc.pl


  

Pliki do pobrania

Artykuły i galerie foto

powiązane z artystą/wydarzeniem artykuły i galerie foto

Aktualności